Pravidla cookie
Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů Cookie k poskytování služeb a shromažďování dat. Některé soubory Cookie jsou nezbytné pro správnou funkci těchto webových stránek.
  • Velkoobchodní prodej elektroinstalačního materiálu
  • Elektromontáže do 110kV
  • Provoz, servis a údržba elektrických zařízení
  • Výroba a servis elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Velkoobchodní prodej klimatizačních zařízení LG
  • Velkoobchodní prodej neželezných kovů
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Reference

Osvětlení a zásuvkové rozvody TŽ

Místo: Třinecké Železárny, a.s.
Investor: Provedení elektroinstalací, MaR a ASŘ v rámci stavby „Odháněč benzolu na koksovně“
Finanční objem: 0,5mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky bylo provedení nového osvětlení a zásuvkových rozvodů v rozsahu dle projektové dokumentace.

Hodnocení:
Práce byly uskutečněny dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Hromosvodová ochrana, objekt LENZING

Místo: Paskov
Zákazník: LENZING – Biocel Paskov a.s.
Finanční objem: 0,5mil. Kč

Stručný popis:
Zakázka spočívala v provedení ochrany před úderem blesku zvolenou mřížovou soustavou v kombinaci s lokálními oddálenými hromosvody a pomocnými jímači. Hromosvodová soustava celého objektu doplněná o nástavbové části – jímací tyče a sestavy DEHNiso-combi a v pravidelném rozestavení pomocných jímačů tak tvoří dohromady jednu kompaktní hromosvodovou soustavu.

Hodnocení:
Práce byly uskutečněny dle výkresové dokumentace a předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Dodání a montáž trafostanice a transformátoru

Místo: Žďár nad Sázavou
Zákazník: ŽĎAS, a.s.
Finanční objem: 4 mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky byla montáž nového zařízení včetně trafostanice TS18 22/0,4 kV v hale H5. Dodání nového transformátoru TTR-C 1 600kVA, instalace nového přechodového rozvaděče RM19 0,4kV v hale u zkušebny pohonů včetně vybraných rozvodů NN a napojení na stávající smyčku 22kV a přepojení vybrané kabeláže 0,4kV ze stávajících zrušených rozvaděčů do nového rozvaděče RH1 v místě nově instalované TS18.

Hodnocení:
Práce byly provedeny dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Oprava stání a připojení transformátorů 40MVA

Místo: Orlová
Zákazník: Dalkia Industry CZ, a.s.
Finanční objem: 1 mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky byla oprava stání a připojení dvou transformátorů 40MVA v rozvodně R 110/22/6 kV na závodě Lazy Dolu Karviná. V rámci opravy byla provedena výměna průchodkových stěnových izolátorů (výrobce Kuvag).

Hodnocení:
Oprava byla uskutečněna dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Napojení pro transferový lis „TSD4-1600-6“

Místo: Kopřivnice
Zákazník: TAWESCO s.r.o.
Finanční objem: 2 mil. Kč

Stručný popis:
Zakázka spočívala v provedení nového napojení pro transferový lis „TSD4-1600-6“, což zahrnuje přezbrojení stávajícího pole VN rozvaděče a instalaci suchého transformátoru 1250kVA s dodávkou rozvaděče NN, kompenzačního rozvaděče a přívodních kabelů VN a NN k technologickým rozvaděčům.

Hodnocení:
Práce byly uskutečněny dle výkresové dokumentace a předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.