Pravidla cookie
Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů Cookie k poskytování služeb a shromažďování dat. Některé soubory Cookie jsou nezbytné pro správnou funkci těchto webových stránek.
  • Velkoobchodní prodej elektroinstalačního materiálu
  • Elektromontáže do 110kV
  • Provoz, servis a údržba elektrických zařízení
  • Výroba a servis elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Velkoobchodní prodej klimatizačních zařízení LG
  • Velkoobchodní prodej neželezných kovů
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Reference

Kogenerační jednotka

Místo: Suchá
Zákazník: Green Gas DPB, a.s.
Finanční objem: cca 4 mil. Kč

Stručný popis:
Částečná dodávka a montáž elektroinstalace kogenerační jednotky.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací ve shodě s projektovou dokumentací. Předpokladem úspěšného splnění této zakázky byla skutečnost, že firma vlastní veškerá potřebná oprávnění v oblasti působnosti Státní báňské správy.

Sloupová trafostanice

Místo: Karviná
Zákazník: JTA - Holding, spol. s r. o.
Finanční objem: cca 0,5 mil. Kč

Stručný popis:
Rekonstrukce sloupové trafostanice spočívající ve výměně transformátoru a přívodních vedení NN.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací. Při plnění této zakázky se projevila schopnost firmy zajistit požadovaný el. materiál v krátkém čase. Rovněž se jako podstatná výhoda ukázalo, že materiál potřebný k realizaci zakázky pokryla firma z vlastních zásob a tím zkrátila dobu potřebnou k realizaci zakázky.

Fotovoltaická elektrárna

Místo: Olomouc-Chvalkovice
Zákazník: CHS Solar Source a.s.
Finanční objem: cca 1,5 mil. Kč

Stručný popis:
Napojení fotovoltaické elektrárny (provedena montáž transformátoru, kabelových vedení včetně připojení na rozvod VN).

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací. Při realizaci této zakázky se projevila schopnost firmy navrhovat úpravy vedoucí k úsporám při zachování funkčnosti . To znamená, že i v průběhu realizace jsme schopni zajišťovat taková řešení, která jsou pro investora nejvýhodnější.

Regenerace trafoolejů

Místo: Paskov
Zákazník: OKD a.s., Důl Paskov
Finanční objem: cca 50 000 Kč

Stručný popis:
Provedení regenerace trafoolejů přímo u objednatele, bez nutnosti odstavení transformátorů z provozu.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací. Při realizaci této zakázky se projevila výhodnost čištění trafoolejů přímo u objednatele.

Rekonstrukce 12 kobek 6kV na dole Jan Karel

Místo: Karviná
Zákazník: OKD a.s., Důl ČSA
Finanční objem: 12 mil. Kč

Stručný popis:
Úplná výměna přístrojů v klasické kobkové rozvodně 6 kV, včetně instalace a zprovoznění řídícího systému ABB microSCADA, připojení vývodů pro důl a sladění celého systému jištění pro úplné využití vlastností moderních digitálních ochran. S ohledem na navazující rekonstrukci celého tzv. Doubravského pole byl vypracován projekt jištění a rozvaha zemních proudů pro celý uvedený elektrický systém.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací. Při realizaci této zakázky byly využity v převážné většině komponenty ABB. Celková koncepce a provedení vč. důlní části může být používána jako vzorový projekt pro moderní elektrizaci dolu.