Pravidla cookie
Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů Cookie k poskytování služeb a shromažďování dat. Některé soubory Cookie jsou nezbytné pro správnou funkci těchto webových stránek.
  • Velkoobchodní prodej elektroinstalačního materiálu
  • Elektromontáže do 110kV
  • Provoz, servis a údržba elektrických zařízení
  • Výroba a servis elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Velkoobchodní prodej klimatizačních zařízení LG
  • Velkoobchodní prodej neželezných kovů
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Reference

Letecké opravárenské centrum společnosti Jobair - CEAM

Místo: Letiště Leoše Janáčka, Mošnov
Zákazník: VÍTKOVICE MECHANIKA s. r. o.
Finanční objem: cca 15 mil. Kč

Stručný popis:
Dodávka a montáž trafostanice, záložního zdroje, venkovního osvětlení, silnoproudých rozvodů včetně nosných systémů s požární odolností E90 včetně dodávky a montáže MaR.

Hodnocení:
Práce byly předány v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací ve shodě s projektem. V době před započetím realizace byly zaměstnanci naší firmy navrženy změny vedoucí k lepšímu provoznímu využití instalovaného zařízení. Tyto změny investor akceptoval a byly zahrnuty do projektu ještě před samotným začátkem realizace. O dobré kvalitě provedeného díla svědčí rovněž skutečnost, že firma Q-ELEKTRIK zajišťuje až doposud vyžádanou údržbu el. zařízení.

Generální oprava vysoké pece č. 2

Místo: Ostrava
Zákazník: ArcelorMittal Ostrava a. s.
Finanční objem: cca 20 mil. Kč

Stručný popis:
Provedení generální opravy el. zařízení související se zařízením VYSOKÉ PECE č. 2 (výměny rozvaděčů, kabeláže a kabelových tras). Dodávka a montáž zařízení. MaR.

Hodnocení:
Práce byly provedeny dle výkresové dokumentace bez reklamací. O dobré kvalitě provedeného díla svědčí skutečnost, že firma Q-ELEKTRIK provádí další generální opravu, a to vysoké pece č. 3 v cca dvojnásobném finančním objemu.

Hala zvedáků

Místo: Hradec nad Moravicí
Zákazník: BRANO a.s.
Finanční objem: cca 4,5 mil. Kč

Stručný popis:
Dodávka a montáž el. vybavení haly zvedáků (rekonstrukce rozvodů NN, dodávky a montáž rozvaděčů, kabelů a kabelových tras, montáž svítidel včetně nosných systémů elektrických zařízení).

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek ve shodě s projekty. O spokojenosti s odvedenou prací svědčí i častá úspěšná výběrová řízení daného objednatele. Při realizaci této zakázky se projevila rovněž skutečnost, že firma Q-ELEKTRIK dokáže dílo nejen úspěšně realizovat, ale rovněž dokáže před započetím realizace a poté v jejím průběhu navrhnout taková řešení, která vedou ke znatelným úsporám pro investora.

Nový provoz recyclingu skupiny Vítkovice

Místo: Ostrava
Zákazník: VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Finanční objem: cca 6 mil. Kč

Stručný popis:
Dodávka a montáž trafostanice včetně přípojky VN, dodávky rozvaděčů, kabelů a nosných kabelových systémů, dodávka UPS včetně jejího oživení.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací. Velmi dobrá kvalita a spolehlivost dodávek je podložena předpoklady firmy, která má v oblasti montáží trafostanic dlouhou tradici a zkušenosti. U této zakázky se naplno projevila schopnost firmy zajistit komponenty k realizaci díla v extrémně krátkém čase, také přesunout větší počet zaměstnanců a podstatně tak zkrátit dobu realizace.

Přeložka kabelů v areálu Rigips

Místo: Lipník nad Bečvou
Zákazník: ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Finanční objem: cca 0,3 mil. Kč

Stručný popis:
Přeložka kabelových vedení 22kV včetně projektové dokumentace.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek. Při uskutečňování této zakázky se naplno projevila schopnost firmy domlouvat a koordinovat realizaci zakázky se všemi subjekty i když firma neměla při realizaci zakázky smluvní vztah.