Název projektu:
Vzdělávání ve společnosti Q - ELEKTRIK a.s.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004934

Předmět a cíl projektu:
Předmětem projektu je systematické vzdělávání zaměstnanců firmy Q - ELEKTRIK a.s.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt je realizován s finanční podporou z Operačního programu Zaměstnanost.