Název projektu:
Rozšíření úseku vývoje Q - ELEKTRIK a.s.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008954

Předmět a cíl projektu:
Předmětem projektu je pořídit měřící a diagnostickou techniku, projekční software a hardwarové technologie a tím rozšířit stávající výzkumné a vývojové kapacity společnosti Q-ELEKTRIK a.s. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost firmy a napomoci vstupu na nové trhy, získat nové tržní segmenty a cílové skupiny zákazníků.

Projekt je realizován s finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.