• Velkoobchodní prodej elektroinstalačního materiálu
  • Elektromontáže do 110kV
  • Provoz, servis a údržba elektrických zařízení
  • Výroba a servis elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Velkoobchodní prodej klimatizačních zařízení LG
  • Velkoobchodní prodej neželezných kovů
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Dotace z EU program OPPI

Dotace z EU program OPPI

Název projektu: IS pro automatizaci řízení logistiky a výroby

Název programu: ICT v podnicích - výzva III.

Registrační číslo: 2.2 ITP03/681

Popis projektu:

Předkládaný projekt je zařazen do aktivity výzvy „zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků". Předmětem projektu je rozšíření stávajícího informačního systému o oblast výroby a dále implementace technologie čárových kódů ve výrobě a skladovém hospodářství. V rámci projektu bude modernizováno technologického vybavení zabezpečující povoz IS (např. server, pracovní stanice, zálohovací zařízení).

Výrobní modul by měl pokrývat svojí funkcionalitou veškeré činnosti a potřeby při realizaci zakázek s vazbou na sklady.

Mezi hlavní cíle projektu řadíme mj. zlepšení procesu průchodu zakázky výrobou, pružnější reakce na požadavky zákazníka (tj. od zadání poptávky až po konečnou fakturaci), zefektivnění vnitrofiremní komunikace (tj. sjednocení dat v jednom IS, nyní používáme odlišné systémy na výrobu a skladové hospodářství).

Odkaz - programy CZECHINVEST: http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace

Odkaz - ICT v podnicích: http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich

Odkaz - ICT v podnicích - výzva III.: http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-iii

Registrační žádost ke stažení: docxICT v podnicích - registrační žádost.docx25.68 KB