• Velkoobchodní prodej elektroinstalačního materiálu
 • Elektromontáže do 110kV
 • Provoz, servis a údržba elektrických zařízení
 • Výroba a servis elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Velkoobchodní prodej klimatizačních zařízení LG
 • Velkoobchodní prodej neželezných kovů
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Dotace z EU

 

esf_eu_oplzz_Cervenapodpora

Zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Q-ELEKTRIK a.s. jako nástroj zmírnění dopadů hospodářské krize

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01125

Částka: 5 379 012,80 Kč

Doba realizace projektu: 31. prosinec 2010 až 30. prosinec 2012

Popis projektu

Hlavní cíl projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a tím také konkurenceschopnosti společnosti QELEKTRIKa.s. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.Předmětem projektu je zavedení komplexního systému vzdělávání zaměstnanců společností. Tento vzdělávacísystém v sobě zahrnuje obecné i odborné vzdělávání zaměstnanců (nikoliv však specifické), které jsme rozdělili do 12 vzdělávacích modulů rozvoje:- manažerských dovedností- prodejních dovedností- ICT dovedností- jazykových dovedností- měkkých dovedností- odborných znalostí - ekonomika- odborných znalostí - svářečské kurzy- odborných znalostí - klimatizace- odborných znalostí - tepelná čerpadla- odborných znalostí - řidičská oprávnění- odborných znalostí - důlní stroje- odborných znalostí - elektro

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti žadatele zvyšováním odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.

Dílčí cíle projektu:

 • zavedení komplexního systému vzdělávání zaměstnanců společnosti
 • posílení udržitelnosti pracovních míst
 • rozšíření škály poskytovaných služeb (montáž tepelných čerpadel)

Předpoklady pro naplnění a dosažení vytyčených cílů:

 • zaměstnanci si sami vybrali oblasti vzdělávání, které povedou ke zvýšení jejich odborných a profesních dovedností
 • zaměstnanci projevili skutečný zájem o vzdělávání a zavázali se k účasti na školeních
 • forma výuky - základem bude komunikace, diskuse, neformální výměna názorů a vysoká aktivita posluchačů, vyplývající z jejich zájmu.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci společnosti tj. 72 zaměstnanců. Vzhledem k druhu zaměření činnosti naší společnosti se jedná jen o 6 žen a 66 mužů.

Cílová skupina je velmi různorodá a lze ji rozdělit do 7 podskupin:

 1. Vedoucí pracovníci (5 osob) - obchodní ředitel, vedoucí marketingu, vedoucí prodeje, vedoucí úseku klimatizace, vedoucí profesního oddělení
 2. Marketing a prodej (10 osob) - obchodní specialisté, referent cenotvorby, prodejci
 3. Ekonomické oddělení (3 osoby) - účetní
 4. Skladníci (12 lidí) - skladník obchodu, skladníci, referentka příjmu zboží
 5. Mistři, projekce (12 lidí) - technici, projektanti elektro, mistři montáží, provozu a servisu
 6. Montáž (11 lidí) - elektrikáři montáží, zámečníci montáží
 7. Provoz (19 lidí) - elektrikáři provozu, údržbář, zámečník a natěrač

Všechna školení kromě kurzů jazykových dovedností a řidičských oprávnění budou realizována v pracovní době s náhradou mzdy. Zaměstnanci nad 50 let a mladí do 25 let tvoří 60 % podpořených zaměstnanců. Jedná se o specifické skupiny zaměstnanců, které mají z věkových důvodů ztížené podmínky uplatnění na trhu práce, o to větší smysl bude mít poskytnutá podpora.

Realizátor projektu

Název: Q - ELEKTRIK a.s. IČ: 26789655

Ulice: Podzámčí 1926

Město: Ostrava- Slezská Ostrava

PSČ: 710 00 Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Petr Ježek, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 605244978

WWW: http://www.q-elektrik.cz