• Velkoobchodní prodej elektroinstalačního materiálu
  • Elektromontáže do 110kV
  • Provoz, servis a údržba elektrických zařízení
  • Výroba a servis elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Velkoobchodní prodej klimatizačních zařízení LG
  • Velkoobchodní prodej neželezných kovů
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Systém řízení kvality a enviromentální systém řízení

Společnost Q-ELEKTRIK a.s. je řízena v souladu s certifikovaným systémem řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a certifikovaným systémem enviromentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001. Předepsané kontrolní audity byly uskutečněny v předepsaných termínech bez připomínek. V rámci změnových řízení je systém doplňován a zdokonalován dle vzniklých potřeb a rozšiřování činností. Více informací naleznete také v přiložené dokumentaci.
ISO 9001ISO 14001

Systém kvality výroby ATEX

Společnost Q-ELEKTRIK a.s. plní požadavky evropské směrnice 94/9/CE ATEX, resp. NV 23/2003 Sb., která stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Notifikovaným orgánem FTZÚ Ostrava-Radvanice je společnost každoročně auditována od 14.4.2010 v rámci Oznámení o zabezpečování kvality výroby pro skupinu výrobků- nevýbušná elektrická zařízení s typem ochrany proti výbuchu – pevný závěr “d“.

ABB Oy Medium Voltage Products / Distribution Automation Protection and Control

Tímto potvrzujeme, že Q - ELEKTRIK má partnerskou smlouvu týkající se výrobků ABB Oy Medium Voltage Products / Distribution Automation Protection and Control pro dodávání a používáni za plné podpory ABB. 

Dokumentace

Kliknutím na odkaz si otevřete nebo stáhnete požadovaný dokument do počítače.
pdfISO_9001.pdf356.06 KB
pdfISO_14001.pdf352.09 KB
pdfPolitika integrovaného systému řízení137.96 KB
pdfABB Oy Medium Voltage Products307.44 KB