Rozvodné pole 6000V typu ROK6-QROK6-Q

Rozvodné pole středního napětí typu ROK6-Q je určeno pro vypínání a zapínání elektrického zařízení se jmenovitým sdruženým napětím 6000V o frekvenci 50Hz, a to buď jako samostatná jednotka anebo ve spojení v baterii jako součást rozvodny s více vývody i přívody.

Zařízení ROK6-Q je určen pro používání v hlubinných dolech v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu. Silová elektrická část je vybavená sběrnicovým systémem, zamykatelným přívodním odpojovačem s odnímatelným klíčem, výkonovým vakuovým vypínačem a vývodovým odpojovačem se zkratovacími a uzemňovacími noži. Zařízení měří izolační stav vývodu před zapnutím. Nejdůležitější elektrické komponenty jsou výroby ABB – moderní ochranné a řídící relé REF615, měřící transformátory proudu a měřící transformátory napětí, to vše ve třech fázích.

Ochrana REF615 technickým provedením a spolehlivostí zaručuje vysokou bezpečnost chráněného vývodu i zařízení před působením zkratů, nadproudů, nevyvážeností fázových proudů a zemními svodovými proudy. Dále je využívána k monitorování proudů v reálném čase i záznamem historie poruch.

V kombinaci se systémem MicroSCADA či jiným kompatibilním systémem umožňuje dálkový přenos dat, dálkové ovládání vypínače a signalizaci stavu vypínače. Dálkový přenos dat je umožněn buď metalickým připojením nebo optickými vlákny. Ovládat zařízení ROK6-Q, listovat a nastavovat parametry ochrany REF615 lze taktéž z vnějšku prostřednictvím osmi tlačítek na dvou tlačítkových ovladačích. Průzorem na levé straně víka lze číst zobrazované údaje na displeji ochrany.

Hlavními konstrukčními částmi rozvodného pole jsou hlavní komora s uzamykatelným víkem zajištěným prstencem, připojovací komor a komora přívodního odpojovače. K otevření víka je nutno pootočit prstencem s bajonetovým uzávěrem. Pootočení prstence prostřednictvím šroubového mechanismu je možné jen při vypnutých odpojovačích, čímž je zabezpečen beznapěťový stav rozvodného pole před otevřením.

Odlehčovací filtry umístěné ve víkách uzavírající komory zajišťují snížení rázového přetlaku způsobeného vnitřním zkratem.

Technické údaje

Jmenovité napětí 6000V(max. 11500V)
Nejvyšší pracovní napětí 7200V
Soustava napětí izolovaná síť IT, 3x6000V, 50/60Hz
Jmenovitý proud 450A
Odolnost proti vnitřnímu obloukovému zkratu 15kA/0,5s
Vypínací schopnost vakuovaného vypínače 16kA, alternativně až 40kA
Ovládací napětí 3x100V AC, 24V DC
Hmotnost 1060kg
Rozměr 1420x995x1390mm

Komunikační protokoly a technické vybavení pro dálkový přenos dat

  ETHERNET   SERIAL
Zařízení/Protokol  10BASE-TX (el.)  10BASE-FX (opt.)   EIA/232/EIA485 (el.)  Fibre-optic (opt.)
 IEC61850  ano  ano  -
 MODBUS RTU  -  -  ano  ano
 MODBUS TCP/IP  ano  ano  -  -
 DNP3 (serial)  -  -  ano  ano
 DNP3 TCP/IP  ano  ano  -

Video

Spusťte kliknutím na tlačítko play.

Dokumentace a letáky

Kliknutím na odkaz si otevřete nebo stáhnete požadovaný dokument do počítače.

pdfROK6-Q_cesky.pdf662.65 KB