IBOCO

Již po desitky let je IBOCO mezi projektanty a uživateli celého světa synonymem špičkové kvality, technologie a mimořádného designu. Byla založena v roce 1965 a se svými 36 miliony metry žlabů a 20 miliony kusů přislušenstvi za rok by mohla firma IBOCO obepnout na rovníku celou Zemi. Avšak nejenom tento fakt staví tohoto výrobce mezi největší světové firmy v oblasti kanálových instalačnich systémů. IBOCO má dceřiné společnosti ve Francii, USA a exportuje do 37 zemí celého světa. Je držitelem evropského certifikátu ISO 9001 a jeho produkty jsou odzkoušeny v celé řadě světových zkušeben mezi něž patři i české EZÚ. Svého dynamického rozvoje, který jen za minulý rok činil nárůst obratu o 35%, dosahuje IBOCO neustálými investicemi do technologie, které přesáhly v loňském roce 200 milionů korun, a zvyšováním úrovně kvalifikace svých pracovníků. Tento údaj lze nejlépe dokumentovat tím, že 88% z celkového počtu 225 zaměstnanců má ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání.

Firma IBOCO dodává na český trh pro rozváděčovou techniku:

  • perforované kabelové žlaby do rozvaděčů
  • žlaby s velmi vysokou teplotou použití
  • montážní nýty z Polyaniolu G
  • ohebné samolepící kabelové žlaby
  • svorkovací spirály
  • DIN - lišty
  • další příslu?enství

IBOCO - instalační lišty s perforací na bočních stranách v průměru 18 a 35 mm TPD. Tyto lišty se používají zejména ve výtahových šachtách pro uložení a rozvod kabeláže.

Více o sortimentu na www.iboco.com